Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2017

Rapporten presenterar resultat från Monitormätningen gällande självrapporterad alkoholkonsumtion. Utvecklingen av andelen alkoholkonsumenter följs under 2000-talet, liksom utvecklingen för hög- och riskkonsumenter.

Dessutom redovisas hur stora mängder som dricks, fördelat på olika dryckestyper. Skillnader presenteras också i konsumtionsmönstren med avseende på kön, åldrar, tidpunkt på året och över veckans dagar.