Unga exponeras för alkoholreklam i sociala medier

2019-04-24

Svensk och finsk marknadsföring av alkohol via sociala medier är tillgänglig för unga. En ny studie visar även att den förnyade lagstiftningen i Finland från år 2015 varit verksam. Skillnaderna jämfört med Sverige är små men tydliga.

I ett samarbete mellan CAN och Helsingfors Universitet har marknadsföring av alkohol via sociala medier undersökts. Alkoholproducenters konton i sociala medier följdes under januari 2014, 2016 och 2017. Totalt ingår 38 finska varumärken och 52 svenska i studien.

Jämförelse av utvecklingen i Sverige respektive Finland visar att den ändrade lagstiftningen i Finland har haft viss betydelse för vad som publiceras på finska alkoholproducenternas konton.

Nu släpper CAN även en fokusrapport på svenska som särskilt beskriver svenska förhållanden.

- Innehållet är dock genomgående tillgängligt för minderåriga vilket det inte skall vara enligt lagstiftningen. Dessutom är det här väldigt enkelt åtgärdat så man undrar varför företagen inte begränsat sidåtkomsten, säger Johan Svensson, utredare med forskningskompetens vid CAN och författare till fokusrapporten.

Om den finska lagstiftningen
Den förnyade finska alkohollagstiftningen trädde i kraft 2015. Lagen begränsade bruket av konsumentproducerat innehåll i marknadsföringssyfte, samt spel, tävlingar och lotterier med samma syften. En liknande begränsning har föreslagit i Sverige, i utredningen: Marknadsföring av alkohol i sociala medier m.m. (SOU 2017:113).

 


 

Läs fokusrapporten (på svenska): Marknadsföring av alkohol i sociala medier

Läs studien (på engelska): Alcohol marketing on social media sites in Finland and Sweden. A comparative audit study of brands’ presence and content, and the impact of a legislative change

Författare till studien är: Emmi Kauppila, Mikaela Lindeman, Johan Svensson, Anu Katainen och Matilda Hellman