Substansanvändning bland skolungdomar påverkas av i vilket län man bor

2018-11-15

Skolungdomars användning av olika substanser som alkohol, narkotika och tobak skiljer sig åt mellan Sveriges län. Samtidigt finns det för de senaste 40 åren bestående mönster i skillnader mellan olika län vad gäller omfattningen för den sammanvägda substansanvändningen.

Substansanvändningen skiljer sig mellan länen. Resultat från den allra senaste perioden (2017–18) visade exempelvis att 22 % av gymnasieeleverna i Stockholms län svarade att de provat narkotika medan motsvarande andel var 9 % i Örebro län. Även för snusning fanns det påtagliga skillnader då 25 % av gymnasieeleverna snusade i Norrbotten jämfört med 9 % i Södermanland. – Risken för att en skolelev ska använda olika substanser kan alltså variera utifrån var i landet man bor, konstaterar rapportförfattaren Ulf Guttormsson.