Av rapporten framgår bland annat:

  • Medvetenheten om att det behövs ett stärkt barn- och föräldraperspektiv finns på alla nivåer.
  • Trots frånvaro av formella beslut och särskild budget upplever de anställda ett politiskt mandat.
  • Ett systematiskt målsatt arbete som följs upp i hela organisationen är svårt att få syn på.
  • Samverkan krävs och är svårt, när den fungerar beskrivs den ofta som personbunden.
  • Att region Västernorrland saknar särskild beroendevård försvårar arbetet, det blir skarpa gränser mellan avgiftning och kommunernas öppenvård.
  • Stöd i föräldraskapet är inte lika självklart som barns rätt till stöd.
  • Medvetenheten i organisationerna gör att ambitionen bör vara att i större utsträckning genomföra och synliggöra barn- och föräldraperspektivet på ett systematiskt sätt.
Senast reviderad: 2021-04-29

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-325-6

URN

urn:nbn:se:can-2021-4