Projektledare var Roland Lutz vid Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Projektet har erhållit stöd från EU och genomfördes i en första omgång i sex länder, nämligen Belgien, Holland, Italien, Spanien, Tyskland och Österrike. I ett andra steg önskade man utvidga projektet till England, Grekland, Irland, Luxembourg, Portugal och Sverige.Utgångspunkten var att drogsituationen i vissa flyktinggrupper skulle belysas med data insamlade med den s k RAR-metoden (Rapid Assessment and Response) som bl a inkluderar semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner, strukturerade intervjuer med andra personer med stor kunskap inom området i fråga samt fokusgruppsintervjuer. Den svenska delen av projektet har genomförts av Stig Helling, som redan tidigare hade en lång erfarenhet av att arbeta med mer eller mindre strukturerade intervjumetoder, inklusive intervjuer i vissa invandrargrupper.

Senast reviderad: 2005-01-05

ISBN

91-7278-107-6