Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Skolelevers drogvanor 2009

Enkätundersökningar om svenska skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförs varje år i åk 9 och gymnasiets åk 2.
Författare: Isabella Gripe, Thomas Hvitfeldt
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige 2009

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också, liksom en engelsk översättning av sammanfattningen samt ett kapitel som belyser könsperspektivet inom drogområdet. Rapporten bygger på CAN:s undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2008

Enkätundersökningar om svenska skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförs varje år i åk 9 och gymnasiets åk 2.
Författare: Siri Thor, Thomas Hvitfeldt
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

The 2007 ESPAD Report

Substance Use Among Students in 35 European Countries The 2007 ESPAD Report (released March 26, 2009). 390 pages.
Författare: Björn Hibell, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak Unga
Läs publikationen