Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Drogutvecklingen i Sverige 2008

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också, liksom en engelsk översättning av sammanfattningen samt ett kapitel som belyser könsperspektivet inom drogområdet. Rapporten bygger på CAN-undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Siri Thor
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2007

Sedan 1988 har CAN samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika från poliser runt om i Sverige. Dessa redovisar priset på gatunivå, d v s för små doser/förpackningar som gäller i deras arbetsområde.
Författare: Björn Hibell, Erik Fender, Isabella Gripe, Ulf Guttormsson, Åsa Irlander
Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2007

Enkätundersökningar om svenska skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförs varje år i åk 9 och gymnasiets åk 2.
Författare: Erik Fender, Thomas Hvitfeldt
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen