Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Mönstrandes drogvanor 2005

Sedan 1970 har årliga rikstäckande undersökningar om 18-åriga mäns drogvanor genomförts i samband med att dessa infunnit sig till mönstring inför militärtjänst.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak
Läs publikationen

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2005

Sedan 1988 har CAN samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika från poliser runt om i Sverige. Dessa redovisar priset på gatunivå, d v s för små doser/förpackningar som gäller i deras arbetsområde.
Författare: Ulf Guttormsson
Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen