Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Mönstrandes drogvanor 2003

Sedan 1970 har årliga rikstäckande undersökningar om 18-åriga mäns drogvanor genomförts i samband med att dessa infunnit sig till mönstring inför militärtjänst.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2003

Enkätundersökningar om svenska skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförs varje år i åk 9 och gymnasiets åk 2 samt vartannat år även i åk 6.
Författare: Barbro Andersson, Björn Hibell, Thomas Hvitfeldt
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

CAN:s rapporteringssystem om droger (CRD) - Tendenser under hösten 2003

Nya droger, substanser och beredningar hösten 2003, och som inte rapporterats tidigare, är 2C-D, 2CI, 5-MeO-Dipt (Foxy), AMT, WET, Peyoti-kaktus och rosa amfetamin. Preparat och substanser som rapporterats tidigare, men är nya på vissa orter är A2, Butandiol, DxM, DOC, 5-MeO-DMT, crack, Fentanyl, Metamfetamin, Subutex (illegalt), Poppers och spikklubba.
Författare: Siv Byqvist
Spel om pengar Unga
Läs publikationen

Ungdomars drogvanor 1994–2003

Sedan 1994 har ett antal riksrepresentativa telefonintervjuundersökningar genomförts med ungdomar i åldern 16–24 år. Fyra av fem undersökningar – de från 1994, 1996, 1998 och 2003 – har med hänsyn till olika metodologiska faktorer befunnits vara relativt jämförbara. I denna rapport presenteras huvudsakligen resultaten från 2003 års undersökning men jämförelser görs också bakåt.
Författare: Barbro Andersson, Björn Hibell, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak Unga
Läs publikationen