Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Skolelevers drogvanor 2001

Sedan 1971 har årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförts. Undersökningarna har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Fram till och med 1983 deltog årligen även elever i årskurs 6 och därefter har dessa studerats vartannat år. Undersökningarna har genomförts som anonyma gruppenkäter i klassrummen. I 2001 års undersökning deltog 3 593 elever i årskurs 6 och 5 569 i årskurs 9. Bortfallet var 11 respektive 15 procent.
Författare: Barbro Andersson, Björn Hibell, Thomas Hvitfeldt
Alkohol Dopning Narkotika Tobak Unga
Läs publikationen

Narkotikamissbruk och marginalisering

Med denna rapport avslutas MAX-projektet. Rapporten utgör en sammanfattning av de fyra delrapporter som tidigare publicerats (Guttormsson et al 1999, Svensson 2000, Olsson et al 2001, Nilsson et al 2001).
Författare: Börje Olsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak
Läs publikationen