Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Tobakstillgänglighet bland ungdomar

– en pilotundersökning i sex kommuner På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut har CAN genomfört en pilotundersökning i sex kommuner för att studera om enkäter i skolmiljö kan vara ett användbart verktyg i den kommunala tobakstillsynen. Frågor om tobaksbruk och tobakstillgänglighet har ställts till elever i årskurs 9 och i gymnasiets andra år. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Pauli Perälä
Tobak
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige 2010

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också, liksom en engelsk översättning av sammanfattningen samt ett kapitel som belyser könsperspektivet inom drogområdet. Rapporten bygger på CAN:s undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2010

Enkätundersökningar om svenska skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförs varje år i åk 9 och gymnasiets åk 2.
Författare: Isabella Gripe, Thomas Hvitfeldt
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Hälsa bland folkhögskoleelever

Denna rapport är framtagen av CAN på uppdrag av IOGT-NTOs projekt ”Hälsa på folkhögskola”. Syftet med undersökningen är att kartlägga hälsotillstånd och hälsovanor bland elever på tre folkhögskolor i Västra Götaland. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Johanna Mietala
Hälsa Narkotika Unga
Läs publikationen

Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2009

En analys av priser och beslag Sedan 1988 har CAN samlat in information om gatupriser på narkotika från poliser runt om i landet. Tillsammans med statistik gällande tullens och polisens narkotikabeslag, liksom ytterligare uppgifter, analyseras prisinformationen i syfte att ge en bild av hur tillgängligheten av olika narkotikasorter utvecklats i Sverige.
Författare: Ulf Guttormsson
Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen