– Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2, var 2021 på fortsatt historiskt låga nivåer, säger Isabella Gripe, utredare på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

I årets upplaga av CAN:s nationella skolundersökning svarade 36 procent i årskurs 9 och 67 procent i gymnasiets år 2 att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Bland niondeklassarna stannade nedgången av åren före pandemin, men har nu fått ny fart.

Tobak
Även rökningen har minskat kraftigt bland svenska skolungdomar. Nedgången fortsatte även under 2021. 8 procent i årskurs 9 respektive 17 procent i gymnasiets år 2 klassificerades som rökare.

– Sedan 70-talet har rökarna i årskurs 9 halverats två gånger om, säger Isabella Gripe.

Snusningen har däremot ökat i båda årskurserna under de senaste åren. Särskilt tydlig syns uppgången bland flickor. Det är dock fortfarande betydligt vanligare att snusa bland pojkar. Det var 11 procent i årskurs 9 och 23 procent bland gymnasieleverna som snusade år 2021.

I årets undersökning ställdes för första gången frågor om vitt snus. I nian uppgav 19 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna att de provat vitt snus någon gång. I gymnasiet var det 37 procent av flickorna och 31 procent av pojkarna som hade provat vitt snus.

– Tvärtemot vad som gäller för traditionellt snus var det alltså vanligare med vitt snus bland flickor, säger Isabella Gripe.

Narkotika och icke-förskrivna läkemedel
Narkotikaerfarenheten brukar variera något från år till år. I ett längre perspektiv har den varit på ungefär samma nivåer de senaste 20 åren. I årets mätning låg användandet i det lägre spannet. Det vanligaste preparatet är cannabis.

– Vi frågar också om eleverna har använt narkotikaklassade läkemedel utan läkarordination. Om sådan användning skulle definieras som narkotikaerfarenhet, skulle andelarna som någon gång använt narkotika 2021 uppgå till 13 procent istället för 6 procent för niorna, säger Isabella Gripe.

– Motsvarande siffra för gymnasieeleverna skulle vara 21 procent istället för 15 procent.

Presentation vid webbsändning 8 dec kl 9.00 och jubileum
Webbsändning med presentation och panelsamtal via facebook.

I år fyller CAN:s nationella skolundersökning hela 50 år. Det gör att vi i Sverige faktiskt har den längsta nationella tidsserien i världen på området. Myndigheter och organisationer har genom åren använt sig av kunskapen från undersökningen.

Senast reviderad: 2021-12-08

Frågor besvaras av