– I vår undersökning har ca 11 500 personer själva fått ange om de använder narkotika och hur de skattar sin hälsa, det har givit oss unik information om hälsoläget, säger Mats Ramstedt som är forskningsansvarig på CAN och rapportförfattare till fokusrapporten Hur mår de som använder narkotika? – Hälsotillståndet hos personer i den vuxna befolkningen som använder narkotika.

Bland dem som använder narkotika ofta anger varannan ohälsa jämfört med var fjärde i befolkningen i övrigt.
– Förhöjd risk för ohälsa kvarstår även då vi kontrollerat för bakgrundsvariabler som exempelvis låg socioekonomisk position eller hög användning av alkohol och tobak, säger Mats Ramstedt.

– De som särskilt märktes i den här gruppen var de som ofta använde narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination, där två av tre mår sämre, säger Mats Ramstedt.

I undersökningen grupperades narkotikan i tre grupper: cannabis; övriga narkotikaklassade substanser samt narkotikaklassade läkemedel som används utan läkares ordination.
– I gruppen som använde cannabis eller övriga narkotikaklassade substanser, var det framförallt vanligt att den psykiska hälsan skattades lägre än i övriga befolkningen, säger Mats Ramstedt.

Resultaten är i linje med att det finns många hälsorisker med att använda narkotikaklassade substanser. Personer som använder narkotika har även ofta andra riskfaktorer för ohälsa.

Analyserna i rapporten är baserade på undersökningen ”Vanor och konsekvenser”. Personerna som svarade var mellan 17 och 84 år.

 

Senast reviderad: 2021-04-12

Frågor besvaras av