Alkoholkonsumtionen uppgick till 8,67 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, under 2019. Det är en minskning med 2 % jämfört med 2018.

Det är framförallt vin som konsumeras i Sverige. Vin stod för 42,8 % av all alkohol som konsumerades, starköl stod för 31,9 % följt av sprit med 18,8 %. Folköl och cider stod för 4,7 % respektive 1,9%.

I tabellen redovisas de olika källorna till den alkohol som konsumerades under 2019.

Källa Andel
Systembolaget 67,2 %
Resandeinförsel 11,2 %
Restauranger 10,4 %
Köp av folköl 4,7 %
Köp av smugglad alkohol 3,2 %
Hemtillverkning 2,2 %
Internethandel 1,2 %
Summa 100 %

 

Senast reviderad: 2020-09-15

Frågor besvaras av