– Det här är ny kunskap, säger Johan Svensson som är rapportförfattare och utredare med forskningskompetens hos CAN.

– Tidigare har man fångat upp kvinnorna. Det kan bero på att man frågat anhöriga, ofta en partner till dem som sökt stöd för spelproblem. Och den gruppen består främst av män. Här har vi frågat i en befolkningsundersökning och då får man en bredare bild av situationen.

Kvinnor uppger dock i betydlig högre utsträckning att deras partner eller någon familjemedlem spelar för mycket. Något som alltså varit känt sedan tidigare.

Rapporten visar även att andelen som spelat om pengar är 64 % i hela befolkningen. Andelen män är högre än andelen kvinnor. Spel om pengar är mest utbrett i åldersgruppen 30-49 år.

– Bland dem som har ett problematiskt spelande är en större andel män, säger Johan Svensson.

– Det är också vanligare att de är yngre, att de har en relativt sett lägre inkomst samt att de är födda utanför Europa.

Även hälsoaspekten berörs i rapporten.

– De med ett problematiskt spelande har en signifikant sämre hälsa och de har oftare än andra använt icke-förskrivna lugnande läkemedel eller sömnmedel det senaste året säger Johan Svensson.

Senast reviderad: 2023-02-21

Frågor besvaras av