Därefter har forskarna undersökt hur vanligt det är att ha druckit alkohol, rökt cigaretter, snusat, spelat om pengar och vejpat de senaste 30 dagarna i de två grupperna av fysisk aktivitet.

– Det var mindre vanligt bland de elever som är fysiskt aktiva minst sju timmar i veckan att ha rökt cigaretter någon gång under den senaste månaden, säger Tony Nilsson.

För spel om pengar visade resultaten det omvända. De mer fysiskt aktiva eleverna var mer benägna att ha spelat om pengar den senaste månaden.

– Vad det här beror på vet vi inte men man har funnit liknande resultat då man studerat elever på idrottsgymnasier, säger Johan Svensson som är forskare hos CAN och författare till rapporten.

– Det är också värt att notera att det på det stora hela inte finns någon tydlig skillnad mellan de mer fysiskt aktiva och mindre fysiskt aktiva eleverna i användningen av alkohol, snus och vejp, säger Johan Svensson.

Däremot fanns kopplingar till egenskattad hälsa.

– Generellt kan man se att de elever som är fysiskt aktiva sju timmar eller mer i veckan på sin fritid är mer nöjda med sig själva och sin hälsa, säger Tony Nilsson.

Senast reviderad: 2024-05-14

Frågor besvaras av