CAN:s pris för förebyggande insatser inom alkohol, narkotika, dopning och tobak

Sidan kommer uppdateras 2023-11-16,

Sidan kommer uppdateras 2023-11-16, se årets vinnare.

Årets förebyggare och Årets förebyggande kommun

CAN instiftade år 2011 ett pris för att uppmärksamma framgångsrika förebyggande insatser inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Priset delas ut vartannat år och består av två olika kategorier: Årets förebyggare och Årets förebyggande kommun.

Årets förebyggare tilldelas en person eller organisation som på ett föredömligt sätt har initierat, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDTS-förebyggande arbete på lokal, regional, nationell eller internationell nivå. Priset kan delas ut till högst två vinnare och består av en summa på 50 000 kr, vilket kan justeras av CAN:s styrelse.

Årets förebyggande kommun är ett vandringspris som tilldelas en kommun som framgångsrikt har tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDTS-förebyggande arbete på lokal nivå. CAN väljer ut tre kommuner baserat på Preventionsindex, varpå juryn väljer den vinnande kommunen bland dessa tre.

Priset, förutom äran, består av ett konstverk skapat av konstnären Nina Svensson från Stockholm.

Nominera till Årets förebyggare

  • Nomineringsperioden är från den 1 juni till den 30 september.

  • Jag som nominerar


  • Jag vill nominera


  • Pris för Årets förebyggare kan gå till en person eller organisation som tagit initiativ till, inspirerat, implementerat eller förvaltat ett drogförebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.
  • Beskriv på vilket sätt organisationen/personen har arbetat med framgångsfaktorerna ovan (ska kunna styrkas av den nominerade i dokumentation vid förfrågan) och motivera varför just den nominerade är värd priset Årets förebyggare!
  • Avgränsningar

    Detta pris delas ut för förebyggande insatser inom området alkohol, narkotika, tobak och dopning. Organisationer/personer som finns representerade i juryn kan ej nomineras för pris. Juryn förbehåller sig rätten att inte dela ut pris i en kategori om de nominerade bidragen är för få eller inte uppfyller kvalitetskraven. Juryn ser nomineringarna som ett viktigt underlag men kommer även känna sig fri att välja även bland förebyggare som inte har nominerats. Juryns beslut kan ej överklagas.

Frågor och svar

Vad är Förebyggarpriset?

CAN:s årliga pris för att uppmärksamma förebyggande arbete.

Vilka kan få priset?

Det delas ut till kommuner och till personer eller organisationer.

Vem kan nominera?

Vem som helst

Vilka sitter i juryn?

2023 bestod juryn av representanter från CAN, IQ och Länsstyrelserna.

Kontaktperson