Undersökningar

På CAN:s avdelning för analys och metod görs datainsamlingar, sammanställningar, analyser och forskning bedrivs.

– Våra undersökningar fortsätter så långt som det är möjligt, säger Ulf Guttormsson som leder arbetet på avdelningen för analys och metod.

Som en del i åtgärderna för att bromsa smittspridningen har Sveriges gymnasieskolor övergått till distansundervisning. Även en del grundskolor har fjärr- eller distansundervisning. CAN:s stora skolundersökning ”Skolelevers drogvanor” baseras på en enkät i årskurs 9 och i gymnasiets år 2.

– Även om vi vidtar olika åtgärder får vi räkna med att våra pågående datainsamlingar kan komma att påverkas negativt, inte minst den del av skolundersökningen som genomförs i gymnasieskolor, säger Ulf Guttormsson.

Forskning

I samarbete med olika lärosäten bedrivs forskning med utgångspunkt i data från CAN. Ett tiotal forskare ingår i den forskargrupp som är knuten till CAN.

Forskningen hos CAN arbetar i nuläget med redan insamlad data och har därför möjlighet att fortgå enligt plan, säger Ulf Guttormsson.

Kommunikation och samverkan

Sara Kristensson leder CAN:s avdelning för kommunikation och samverkan. Här skjuts en del planerad verksamhet på framtiden eller genomförs i annan form.

– Vi ställer inte in i onödan utan följer noga rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som tagit fram en checklista för bedömning, säger Sara Kristensson

Vissa utbildningar och öppna seminarier kommer att genomföras digitalt.

– Vid vår Grundkurs i ANDT i samarbete med Tollare folkhögskola fick den första träffen omvandlas till distansundervisning, berättar Sara Kristensson.

Därutöver ser CAN över de tekniska möjligheterna att hålla konferenser och öppna sammankomster över nätet. Exempelvis är en rad Café CAN inplanerade om olika ämnen. I det fallet finns redan en rutin för att webbsända då ambitionen är att caféerna ska kunna ses i hela landet.

– Vi gör riskbedömningar kring alla aktiviteter utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg, säger Sara Kristensson. Dock är för tidigt att säga vilka tillfällen vi kommer att erbjuda publik att närvara.

På CAN:s webbplats Drugsmart.com kan unga och vuxna i ungas närhet hitta saklig information och få svar på frågor.

– Här finns ett behov som kvarstår trots samhällsförändringarna just nu och Drugsmarts frågefunktion bemannas som vanligt, säger Sara Kristensson.

Gör CAN något speciellt i samband med nuvarande samhällsförändringar?

– CAN belyser situationen utifrån vårt perspektiv och i samverkan med vårt nätverk, säger Sara Kristensson. Ett exempel är att tidskriften Alkohol & Narkotika, som ges ut av CAN, publicerar aktuella artiklar på webbplatsen alkoholochnarkotika.se.

Charlotta Rehnman Wigstad menar att huvudfokus är att upprätthålla den ordinarie verksamheten.

– Men CAN håller kontakt med våra medlemsorganisationer och samarbetspartner och bidrar med stöd där vi kan. Bland annat arbetar vi just nu med en litteratursökning för att kunna identifiera den forskning som finns gällande alkohol-, narkotika- och tobaksanvändande vid tidigare samhällskriser, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

Mycket är osäkert i dagsläget. CAN följer dag för dag utvecklingen för att anpassa arbetsplatsen och verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ulf Guttormsson avslutar:

– Framtiden får utvisa hur våra pågående undersökningar och dess resultat har påverkats av den rådande situationen.

Senast reviderad: 2020-03-30

Frågor besvaras av