På ett kreativt och lösningsfokuserat sätt ställdes kursen snabbt om till digital form. Det jag framförallt tar med mig är hur väldigt olika utmaningar vi har lokalt och att de preventiva insatserna måste tillämpas efter lokala förutsättningar, säger Maria Torstensson, Folkhälsostrateg och ANDT-samordnare i Sölvesborgs kommun, som är en av deltagarna på kursen.

Veckan startade med en gemensam ”träff” för alla deltagare och därefter blev det egen inläsningstid. På onsdagen genomfördes gruppseminarier där deltagarna pratade om bland annat totalkonsumtionsmodellen, skyddsfaktorer och riskfaktorer.

Kursen vänder sig till personer i civilsamhället som arbetar med eller i anslutning till ANDT-frågor, samt till kommunala tjänstepersoner.

Relaterat innehåll

Läs mer om kursen
Senast reviderad: 2020-03-19

Frågor om kursen besvaras av