Här kan man hitta lättläst information om alkohol och andra droger. Hittar man inte svar på det man undrar kan man skicka anonyma frågor. Målet är att frågor som kommer in ska besvaras inom 24 timmar.

På Drugsmart.com arbetar vi, liksom alla andra, med ändrade förutsättningar på grund av Corona. Men vi vet också att behovet av att hitta saklig information och få svar på frågor inte förändras på grund av det och bemannar därför frågefunktionen som vanligt på Drugsmart.com.

”Det är viktigt att vårat arbete fortgår som vanligt nu, då fler och fler ungdomar är hemma från skolan. Hemma är inte alltid en lugn och trygg plats och då är det bra om det finns vuxna en kan höra av sig till.”, säger Kristofer Odö, samordnare för Drugsmart.com.

”Än så länge har vi inte sett att frågorna påverkats på något särskilt sätt”, konstaterar Birgitta Spens, också samordnare för Drugsmart.com. ” Vi arbetar inte med vård eller behandling, utan ger kortare råd och stöd och hänvisar vidare till andra instanser vid behov. Många organisationer som stöttar unga utökar till exempel chattider nu, det är positivt att se.”

Senast reviderad: 2020-03-26

Vi är alltid här för dig!