– Vi ville göra en kartläggning för att kunna följa utvecklingen under de senaste åren, säger Elin Sylvan, utredare med fokus på ANDTS prevention på Socialförvaltningen i Stockholms stad.

För att ge en så bred bild som möjligt av den aktuella utvecklingen bland ungdomar och vuxna har en rad olika datakällor använts i sammanställningen.

Är det någonting som du tycker är särskilt intressant i rapporten?

– Jag tycker bland annat att det är intressant att andelen intensiv- och riskkonsumenter av alkohol ökat bland vuxna i Stockholms stad under perioden 2012–2019. Särskilt hög har den procentuella ökningen varit bland kvinnor. Samtidigt har totalkonsumtionen hos vuxna gått ner och intensivkonsumtionen hos unga minskat.

– Vi behöver hitta sätt att nå fram till dessa riskkonsumenter! För att minska framtida lidande och samhällskostnader behöver vi förutom att fortsätta arbeta med barn och unga bli bättre på att nå de unga vuxna. Men det är en utmaning.

Vad kommer denna kunskap att användas till?

– Kunskapen utgör en stor del av lägesbilden som vi använt oss av när vi arbetat fram det nya ANDTS-programmet som socialnämnden kommer att få ta del av efter årsskiftet. I en storstad som Stockholm är det många verksamheter som behöver kunskap för att kunna dra sitt strå till stacken i det förebyggande arbetet.

Senast reviderad: 2022-12-05