Utbildningsfilmer som ingår i utbildningen ”Förstärkt barn- och familjeperspektiv vid missbruk och beroende”

OBS!

Just nu anordnas inga utbildarutbildningar i ”Förstärkt barn- och föräldraperspektiv vid missbruk och beroende” pga att materialet revideras.

Filmerna ligger i den ordning de är tänkta att titta på. I studiehandledningen, ser du vilka filmer som tillhör vilka utbildningspass. Skriv gärna ut studiehandledningen så du kan anteckna i den.

Din kursledare kommer att hjälpa dig genom filmerna och studiehandledning.

Filmerna är inspelade: 2015-12-09 | Föreläsningen speglar kunskapsläget vid inspelningstillfället.

Film 1

Introduktion ”Bästa priset – en nykter mamma”

Film 3

Hur missbruk påverkar vardagen och relationer i familjer

Film 4

Introduktion

Film 5

Psykologiska behov för utveckling och hälsa hos mindre barn och tonåringar

Film 6

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk

Film 7

Samordnat arbete i familjer med missbruk

Film 9

Att använda MI i samtal med föräldrar

Film 10

Att ta upp frågan med föräldrar

Frågor besvaras av