Startar 14 oktober, 2021, kl 14:30
Pågår till 14 oktober, 2021, kl 15:30
Plats Onlineevenemang

Men varför är hälsan sämre hos anhöriga till narkotikaanvändare jämfört med befolkningen i stort? Vad behöver anhöriga till narkotikaanvändare för att må bättre?

Medverkande

Erica Sundin, utredare på CAN, och ansvarig för studien.
Martin Bauhn, anhörigstödjare, från FMN (föräldraförening mot Narkotika)

Farida al-Abani från NPC modererar samtalet

ANMÄL DIG

 

Om arrangören

Narkotikapolitiskt Center är ett nätverk skapat av ett flertal organisationer som genom analys, debatt och folkbildning vill bidra till ett narkotikafritt samhälle. Narkotikapolitiskt Center bidrar genom analys, debatt och folkbildning till en human, restriktiv narkotikapolitik. Enligt oss har en human, restriktiv narkotikapolitik som mål att hålla nere konsumtionen för att minska skadeverkningarna. Det är en politik med ett stort fokus på prevention och tidig upptäckt, där det förebyggande arbetet genomförs i samverkan mellan olika aktörer som skola, socialtjänst, polis, kommunala samordnare och frivilligorganisationer. Där det finns en väl fungerande och likvärdig vård och behandling som är uthållig och inte släpper taget om den som behöver stöd.

Frågor?

Läs mer på narkotikapolitisktcenter.se eller mejla info@narkotikapolitisktcenter.se

Senast reviderad: 2021-09-28