I undersökningen har de svarande själva skattat sin hälsa. Det är psykisk, fysisk och allmän hälsa som skattas lägre hos personer som har någon i sitt liv som använder narkotika.

Att rapportera ohälsa är särskilt vanligt bland dem som uppgett att de påverkats negativt och mycket negativt av andras användning.

– I gruppen som har den mest allvarliga problematiken är det så mycket som varannan person som anger fysisk ohälsa. Detta jämfört med cirka en av fyra bland befolkningen i övrigt, säger Erica Sundin som är utredare på CAN.

Analyserna i den här rapporten är baserade på undersökningen ”Vanor och konsekvenser”.

I webbsändningen presenteras fokusrapporten av Erica Sundin, utredare på CAN och författare till rapporten. Anders Hammarberg, docent och psykoterapeut på mottagningen Riddargatan 1 och Annica Bergström, aktiv i FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) och med egen erfarenhet av att leva med en närstående med drogberoende. Samtalet leds av Anna Fredriksson, samordnare på CAN.

Webbsändning

 

Senast reviderad: 2021-03-17

Frågor besvaras av