Upplysning och undervisning - begränsar det alkohol- och narkotikaproblemen?