Uppföljning och utvärdering av insatserna mot svartsprit

Detta är slutrapporten från KAMEL-gruppen, bestående av fristående forskare med syftet att utvärdera effekterna av OAS kampanjer mot svartsprit.