Ungdomars drogvanor 1994-2003

Sedan 1994 har ett antal riksrepresentativa telefonintervjuundersökningar genomförts med ungdomar i åldern 16–24 år. Fyra av fem undersökningar – de från 1994, 1996, 1998 och 2003 – har med hänsyn till olika metodologiska faktorer befunnits vara relativt jämförbara.

I denna rapport presenteras huvudsakligen resultaten från 2003 års undersökning men jämförelser görs också bakåt.