Kartläggning av narkotikapolitiska handlingsplaner i kommuner och stadsdelar

Underlag för undersökningen var MOBs register över lokala samordnare som CAN erhöll den 30 oktober 2006. Registret innehöll 270 e-mailadresser. Av dessa 270 kunde 36 personer tas bort på grund av att kommunen redan fanns representerad eller att personen slutat och ingen efterträdare fanns.

Av de resterande 234 lokala samordnarna svarade 209 för kommuner och 25 för stadsdelar vilken innebar att 72 procent av Sveriges 290 kommuner och 51 procent av Stockholms, Göteborgs och Malmös 49 stadsdelar fanns representerade i det register CAN erhöll av MOB.