PM-serien (1987–1992)

SERIEN AVSLUTAD

Nr 13. Den regionala drogutvecklingen
Tendenser under våren och hösten 1991
   
Nr 12. Tillförlitligheten i undersökningar av skolelevers och värnpliktigas drogvanor

Nr 11. Tankar om alkoholmissbruk och genetiskt arv

Nr 10. Personlighet och drogmissbruk
En forskningsöversikt
   
Nr 9. Sambandet mellan alkohol och aggression

Nr 8. Den regionala drogutvecklingen
Tendenser under hösten 1989 och våren 1990
   
Nr 7. Vad säger dödsorsaksstatistiken om utvecklingen av alkohol- och narkotikamissbruk?
   
Nr 6. Den regionala drogutvecklingen
Tendenser under våren 1989
   
Nr 5. Dödligheten bland narkotikamissbrukare i de nordiska länderna
   
Nr 4. Den regionala drogutvecklingen
Tendenser under våren 1988
   
Nr 3. Den regionala drogutvecklingen
Tendenser under hösten 1986 och våren 1987
   
Nr 2. Narkotikakontrollens utveckling i Sverige
   
Nr 1. Regional rapportering av missbruksutvecklingen