Forskning & Fakta (1984–2005)

SERIEN AVSLUTAD

Nr 21. Primärprevention
Vad säger forskningen om effektiva metoder för att förebygga alkoholrelaterade problem?

Nr 20. Riskbruk av alkohol i arbetslivet
En kunskapsöversikt om motiv och åtgärder

Nr 19. Självhjälpsrörelser på missbruksområdet
Utvecklingen i Sverige med fokus på Länkarna och AA

Nr 18. Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem

Nr 17. Trafikfarliga droger
En översikt av kunskapsläget

Nr 16. Ett glas eller två kan väl inte vara farligt...
Kunskapsöversikt om alkohol och narkotika under graviditet och effekter på fostret
   
Nr 15. Alkohol och hjärnskador

Nr 14. Alkoholpolitik och minskningen av alkoholproblem

Nr 13. Trafiksäkerheten och promillen
En kunskapsöversikt om alkohol och trafik

Nr 12. Erfarenheter av befolkningsinriktat alkoholförebyggande arbete

Nr 11. Kontrakt och missbruksvård
En metodologisk och empirisk översikt

Nr 10. Ensamhet och alkoholmissbruk

Nr 9. Bruk, beroende och missbruk av lugnande medel och sömnmedel
   
Nr 8. Kontrollerat drickande

Nr 7. Våldsbrott och alkohol

Nr 6. Narkotikaproblemet inom kriminalvården

Nr 5. Kvinnor och alkohol

Nr 4. Narkotikans vägar

Nr 3. Barn till alkoholiserade föräldrar
   
Nr 2. Alkohol och fosterskador - förekomst, symtombild och förebyggande arbete
   
Nr 1. Tidiga psykosociala förhållanden i utvecklingen mot alkoholism