CAN:s och FHI:s gemensamma rapporter (1995–2001)

SERIEN AVSLUTAD

Nr 11. Svenskarna och alkoholen år 2000

Nr 10. Ungdomars alkohol- och narkotikavanor 1998

Nr 9. Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 2000    

Nr 8. Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 99

Nr 7. Ungdomars alkohol- och narkotikavanor 1996

Nr 6. Alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige - Rapport 98   

Nr 5. Alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige - Rapport 97

Nr 4. Alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige - Rapport 96

Nr 3. Gymnasieelevers doping- och drogvanor 1994

Nr 2. Alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Rapport 95

Nr 1. Liberalisering av narkotikapolitiken