Skolelevers ANDT-vanor - datainsamling 2021

På uppdrag av Socialdepartementet genomför CAN varje vår undersökningar om ungdomars erfarenheter av alkohol och andra droger (så kallade ANDT-vanor) i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Studien har pågått i 50 år och resultaten lär oss mer om ungas hälsovanor och utgör ett viktigt underlag för beslutsfattare och praktiker.

I år görs även en särskild satsning för att öka kunskapen om ANDT-vanorna bland elever på introduktionsprogrammen. Undersökningen är anonym och CAN redovisar inte resultat för enskilda klasser.

Nu är det dags för 2021 års datainsamling. Material och instruktioner har skickats till de klasser som valts ut att delta. I de lärarinstruktioner som medföljer utskicket framgår i detalj hur undersökningen genomförs. Undersökningen är digital och ni når webbformuläret genom att logga in med koderna ni fått via brev.

Undersökningen genomförs från och med vecka 9 och helst innan påsklovet. Gymnasielever som är på praktik eller liknande kan besvara enkäten fram till Valborgsmässoafton. Om klassen just nu har undervisning på distans kan ni spara materialet och avvakta tills eleverna är tillbaka på skolan.

Om du har frågor går det alltid bra att kontakta oss på CAN via formuläret nedan.

Uppdragsundersökningar

Parallellt med den nationella undersökningen genomförs totalundersökningar i Kalmar och Västernorrlands län. Nedan finns kontaktuppgifter till de regionala uppdragsgivarna.

Kontakt
Region Kalmar län
Daniel Abrahamsson

Region Västernorrland
Albin Dahlström

Kontaktpersoner på CAN

Kontaktformulär