Skolelevers ANDT-vanor - datainsamling 2021

På uppdrag av Socialdepartementet genomför CAN varje vår undersökningar om ungdomars erfarenheter av alkohol och andra droger (så kallade ANDT-vanor) i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Studien har pågått i 50 år och resultaten lär oss mer om ungas hälsovanor och utgör ett viktigt underlag för beslutsfattare och praktiker.

I år görs även en särskild satsning för att öka kunskapen om ANDT-vanorna bland elever på introduktionsprogrammen. Undersökningen är anonym och CAN redovisar inte resultat för enskilda klasser.

Klicka här för att lämna klassuppgifter

Vi har full förståelse för att covid-19-pandemin och de restriktioner som nu gäller innebär ett ökat tryck på skolorna. Trots pandemin och att vissa skolor har distansundervisning för närvarande, hoppas vi att det ska gå att genomföra undersökningen senare i vår. För att det ska vara möjligt behöver vi er hjälp redan nu.

denna sida lämnar du de uppgifter om klassbeteckningar och elevantal som du via brev ombetts att rapportera för din skola. På sidan uppger du den fyrsiffriga kod som stod i brevet.

Material och instruktioner om hur undersökningen ska genomföras skickas sedan ut under vecka 9 till den klass som slumpats ut till att delta. Enkäten ska helst besvaras under vecka 10-12.
Om ni inte har möjlighet att besvara enkäten under dessa veckor kan eleverna i årskurs 9 besvara den fram till att de går på påsklov. Gymnasielever som är på praktik eller liknande har fram till Valborgsmässoafton på sig att besvara enkäten.

LADDA NER ENKÄTEXEMPEL

Om du har frågor går det alltid bra att kontakta oss på CAN via formuläret nedan.

Kontaktformulär

Kontaktpersoner på CAN