Rapporten berättar bland annat

  • Under januari-februari 2020 låg norrmännens alkoholgränshandel i Sverige på en högre nivå än motsvarande månader året innan.
  • I mars 2020 halverades nivån
  • April-december 2020 uppmättes gränshandeln till omkring en tiondel av den nivå som uppmättes motsvarande period 2019.
  • Totalt sjönk gränshandeln med 75 procent år 2020. Den uppgick då till 0,65 miljoner liter ren alkohol (2019: 2,6 miljoner liter ren alkohol).
  • Merparten av de norska gränsköpen görs i Systembolagsbutiker. Ombudens andel har dock ökat succesivt, från 4 procent 2016 till 11 procent under 2020.
  • Under pandemiåret 2020 utgjorde den norska alkoholgränshandeln 1 procent av Systembolagets omsättning, 2019 utgjorde den 5 procent.
Senast reviderad: 2022-02-21

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-337-9 (pdf)

URN

urn:nbn:se:can-2022-2