Under våren 2014 (mars-maj) har det vanliga frågebatteriet kompletterats med några frågor som rör lagning och bjudande av alkohol till minderåriga samt frågor som rör attityder kring
cannabis och marijuana. I den här rapporten redovisas svaren på frågorna som rör cannabis och marijuana. Övriga frågor kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning av resultaten

Resultaten från undersökningen visar att allmänheten överlag har en negativ attityd till en mindre restriktiv narkotikapolitik.

Nio av tio anser följande påståenden stämmer dåligt med deras egen uppfattning:

  • ”Det borde vara lagligt att odla cannabis för eget bruk”
  • ”Sverige borde ha en mindre restriktiv hållning till narkotika, som det är i många andra
    europeiska länder”
  • ”Det borde vara tillåtet att få röka cannabis, d v s hasch och marijuana”
Senast reviderad: 2014-05-28

Om publikationen