Han visade hur indexets olika delar är uppbyggt och gav exempel på hur det kan användas. Syftet med ANDT-preventionsindex är att mäta och följa utvecklingen av förebyggande arbete. Ett femtiotal deltog, bland annat CAN:s länsombud, samt personer med koppling till kommunalt preventionsarbete och CAN:s medlemsorganisationer.

Preventionsindex är ett mycket intressant verktyg för oss på länsstyrelsen när vi har kommundialoger. Vi för en dialog om vilka delar de gör bra och vad de kan behöva stärka för att få ett hållbart preventionsarbete. Det kan också vara ett verktyg som de lokala samordnarna kan ha stöd av när de till sina beslutsfattare ska få mer resurser till prevention, säger Anna Haid, ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen Uppsala län och länsombud för CAN.

Det var otroligt roligt att intresset var så stort! Vi hoppas att många kan använda sig av denna kunskap, säger Charlotta Rehnman Wigstad, direktör för CAN.

Senast reviderad: 2021-09-30

Frågor besvaras av