”Nytt är framför allt att ungefär 30 indikatorer relaterade till spel om pengar har inkluderats i indexet”, säger Tony Nilsson, utredare med forskningskompetens på CAN.

I publikationen kan man bland annat ta del av vad som händer med indexet när spel om pengar inkluderas och hur spridningen mellan kommunernas totala indexpoäng ser ut.

Vad kan denna kunskap användas till?

”Den kan bidra till att öka kunskapen om kommunernas ANDTS-förebyggande arbete och användas för att ge lokala lägesbilder”, säger Tony Nilsson.

Senast reviderad: 2023-04-28

Frågor besvaras av