– Vi kan se att unga uppfattar risken med att dricka mycket på ungefär samma sätt idag som för 25 år sedan. Det som är intressant är att ungas intensivkonsumtion av alkohol i stort sett har halverats under samma period, säger Anna Englund, CAN.

När det gäller cannabis ser det helt annorlunda ut. Ungdomar har fått frågan om de har använt cannabis under de senaste 12 månaderna.

– Under de senaste 25 åren har unga som använt cannabis de senaste 12 månaderna legat runt 5-6 % hela tiden. Samtidigt ser vi hur uppfattningen om att det är en stor risk att använda cannabis regelbundet har minskat från 92 % till under 58 %, säger Johan Svensson, CAN.

Uppgifterna är hämtade från CAN:s nya fokusrapport ”Ungas riskuppfattning och bruk – hänger det ihop? – Substansanvändning och riskuppfattning bland skolungdomar i de svenska ESPAD undersökningarna 1995 – 2019”.

Se webbsändningen från Café CAN den 15 april

Hur uppfattar unga risken med att röka, dricka och använda cannabis? Och hur förhåller sig användandet till…

Publicerat av CAN Tisdag 14 april 2020

 

Senast reviderad: 2020-04-15

Frågor besvaras av