– Vi ser att vinkonsumtionen ökat under pandemin, samtidigt som den totala konsumtionen av alkohol minskade med 3,5 %, säger Björn Trolldal som är utredare på CAN. Uppgifterna är baserade på konsumtionen under 2021 jämfört med 2019.

Den ökade vinkonsumtionen är en del av en långsiktig trend. För 20 år sedan stod vinet för 34 %, av den totala alkoholkonsumtionen och under 2021 var andelen 44 %, mätt i ren alkohol. Under samma period har andelen sprit minskat kraftigt.

– Det är två tydliga trender i den svenska alkoholkonsumtionen under de senaste decennierna säger Björn Trolldal vidare.

I tabellen redovisas den olika dryckernas andelar av den totala alkoholkonsumtionen åren 2001 och 2021, mätt i ren alkohol.

Dryck Andel 2001 Andel 2021
Vin 34 % 44 %
Starköl 28 % 31 %
Sprit 28 % 18 %
Folköl  9 %  5 %
Cider  1 %  2 %
Summa 100 % 100 %

 

Bakgrund

Monitormätningarna startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I mätningarna sammanställs dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. I mätningarna summeras de registrerade och oregistrerade delmängderna för att få en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras från år 2020 både på självadministrerade enkätsvar och på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt medverkar ungefär 18 000 personer varje år. De redovisade uppgifterna är baserade på mängderna ren alkohol per invånare 15 år och äldre i landet.

Senast reviderad: 2022-10-13

Frågor besvaras av