Detta framkommer i en ny rapport som släpps idag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Rapporten ”Aktuella perspektiv på alkoholkulturen i Sverige – om dryckesmotiv, dryckeskontext och anhörigproblematik” utgår från data som ingick i EU-projektet RARHA-SEAS.

– I Sverige är det vanligast att dricka för att uppnå eller förstärka positiva känslor och för att höja stämningen i sociala sammanhang medan det är betydligt mer sällsynt att dricka för att lindra olika typer av problem eller för att inte känna sig utanför, säger Jonas Landberg, forskare vid CAN och en av författarna bakom rapporten.

Senast reviderad: 2018-12-05