Rapporten ”Tobaksvanor i Sverige 2003-2019” visar att drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning i åldern 17–84 år använt tobak (rökt och/eller snusat) vid minst ett tillfälle den senaste månaden. 34 procent av männen hade använt tobak den senaste månaden, jämfört med 19 procent av kvinnorna.

Det är framförallt snusandet som gör att männen står för en stor del av tobaksanvändningen. Ungefär var fjärde man uppgav att han hade snusat den senaste månaden. Bland kvinnor var siffran 8 procent. Majoriteten av de som snusar gör det dagligen.

– Bland kvinnorna ser vi en fördubbling av snusanvändningen sedan 2007, säger Martina Zetterqvist.

Rapporten visar vidare att mängden cigaretter som röks per rökare har minskat rejält.

– Sedan 2003 har mängden cigaretter som röks per rökare minskat med 38 procent, säger Martina Zetterqvist.

Bland dem som röker har andelen som röker varje dag minskat. Men även bland dem som röker varje dag syns en minskning av mängd.

Den första juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft. Då förbjöds rökning på uteserveringar och tillståndsplikt på tobaksförsäljning infördes. Rapporten jämför 2019 års konsumtion före och efter lagens tillträde. Av rapporten framgår att ingen skillnad syns i befolkningens rökvanor mellan det första och andra halvåret 2019 (före och efter att den nya lagen trätt i kraft). CAN fortsätter att följa utvecklingen.

 

Samtal om tobaksvanorna i Sverige

Publicerat av CAN Torsdag 24 september 2020

 

Senast reviderad: 2020-09-25

Frågor besvaras av