– Det vi också ser är att det har skett en utjämning mellan åldersgrupper och kommuner, säger Ulf Guttormsson vidare.

I årets rapport finns även en redovisning av alkoholvanorna på länsnivå. Där framgår att man dricker mest i Stockholms län. Årskonsumtionen är lägst i Norrbotten där man rapporterar att man dricker betydligt mindre, två tredjedelar av det som Stockholmarna rapporterar.

Skillnader mellan olika typer av kommuner

Det konsumeras fortfarande mer alkohol i tätbefolkade kommuner än i landsbygdskommuner. Ett undantag som syns i undersökningen är landsbygdskommuner med mycket turister, de liknar de större städerna när det gäller alkoholvanor.

– Sedan 2004 har skillnaderna mellan olika typer av kommuner minskat. Förändringen består framförallt av nedgångar i storstäderna, säger Ulf Guttormsson.

CAN frågade närmare 6 000 personer under 2019 om deras alkoholvanor. Svarsfrekvensen har sjunkit med åren och uppgick till 28 procent senaste året. Detta har dock inte försämrat täckningsgraden jämfört med den totala alkoholanskaffningen.

Tabell C - rapport 195

Intervjufilm

Senast reviderad: 2020-10-14

Frågor besvaras av