Martina Zetterqvist är utredare på CAN.

– Andelen som vejpat har ökat under 2022. Det är framför allt unga vuxna som använder produkterna.

Även snusanvändandet ökar, då andelen kvinnor som snusar fortsätter att öka. För män har snusningen legat på en ganska jämn nivå de senaste åren.

Sedan ett par år ställs särskilda frågor kring vitt snus, en produkt som innehåller nikotin.

– Vitt snus är en relativt ny produkt och vi ser att det är absolut vanligast bland unga vuxna och att användningen fortsätter att öka, säger Marina Zetterqvist.

Det vita snuset är ungefär lika vanligt bland kvinnor och män, till skillnad från det traditionella tobakssnuset som fortfarande är vanligast bland män.

Rapporten visar även att cigarettrökning fortsätter att minska något.

– Vi ser att 30 % av de svarande hade snusat, rökt cigaretter eller vejpat minst en gång den senaste månaden säger Martina Zetterqvist.

Relaterade länkar

LADDA NER RAPPORT
Senast reviderad: 2023-05-31

Frågor besvaras av