Bakgrund

I rapporten studeras utvecklingen av resandeinförd alkohol och köp av smugglad alkohol under tioårsperioden 2009-2018. Dessutom studeras de båda delmängdernas geografiska fördelning och utbredning i olika grupper av befolkningen i Sverige.

Rapporten baseras på uppgifter från Monitormätningarna som genomförs av CAN. Monitormätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I mätningarna beräknas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. Genom att dessa källor får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år.

Senast reviderad: 2019-12-19

Kontaktperson