– Den positiva utvecklingen vi sett en tid håller i sig i årets undersökning även om den nedåtgående trenden på vissa områden är på väg att plana ut i åk 9, säger Anna Englund, redaktör för rapporten.

Däremot syns en statistiskt säkerställd ökning gällande andelen elever i årskurs 9 som utan läkares ordination använt receptbelagda sömn- eller lugnade läkemedel. Under de senaste fem åren har användningen ökat från 3 % till 5 % år 2019.

– I det förebyggande arbetet kan det vara viktigt att uppmärksamma även små förändringar samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att det just handlar om en mycket liten förändring.  Utvecklingen överlag visar på skolelevers minskade benägenhet att använda substanser, fortsätter Anna Englund.

Källa: Skolelevers drogvanor 2019, CAN rapport 187

Årets undersökning visar också på en förskjutning från rökning till snusning i vissa grupper såsom bland flickor i gymnasiets år 2. För första gången sedan användning av e-cigaretter började mätas (2014) syns en nedgång i användningen, men enbart bland gymnasieeleverna. Vidare visar undersökningen att i den grupp unga som druckit alkohol de senaste 12 månaderna har var femte person angivit att de blivit fotade eller filmade i en pinsam eller kränkande situation.

Senast reviderad: 2019-12-11

Frågor besvaras av