– Under pandemiåret 2020 stod norsk gränshandel för 1% av Systembolagets omsättning, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN och en av rapportens författare. Det kan jämföras med tiden innan pandemin då andelen norsk alkoholgränshandel uppgick till 5%.

Under 2000-talet har den norska gränshandeln med dagligvaror ökat i Sverige. Störst är handeln för livsmedel, inklusive läsk och godis. Även tobak och alkohol handlas i viss utsträckning. Huvudskälet till gränshandeln är de prisskillnader som förekommer mellan Norge och Sverige vilka är en följd av de allmänna kostnadslägena och av olika punktskatter.

– Alkohol utgör endast en mindre del av de köp som norrmän åker över gränsen till Sverige för att göra, säger Ulf Guttormsson.

År 2020 inleddes alkoholhandeln på en högre nivå jämfört med motsvarande månader året innan.

– I mars halverades nivån som en följd av de reserestriktioner som då infördes på grund av pandemin, fortsätter Ulf Guttormsson.

Under april–december uppgick gränshandeln i genomsnitt endast till en dryg tiondel i jämförelse med motsvarande period 2019.

Norsk alkoholgränshandel har definierats som dels köp med norska betalningsmedel (kontanter eller betalkort) i Systembolagets butiker, dels norska beställningar hos Systembolagets ombud, i någon av de 23 svenska kommuner som gränsar till Norge. 

 

Senast reviderad: 2022-02-21

Frågor besvaras av