I rapporten Ungas frågor och svar visas detta i statistik från CAN:s senaste undersökning om svenska skolelevers drogvanor. Rapporten presenterar även annan viktig information runt ungdomar och droganvändning.

-Förutom ett mer omfattande substansanvändande rapporterar eleverna med särskilt tidig substansdebut mer omfattande problem gällande såväl familj som skola och kompisar, säger Kristofer Odö.

-Detta stödjer oss på Drugsmart i våra återkommande uppmaningar om att föräldrar och andra viktiga vuxna måste fundera bredare än enbart kring eventuell droganvändning. Det kan finnas fler viktiga saker runt ungdomen att uppmärksamma, ge stöd och söka hjälp kring, vid oro för ungdomars droganvändning, säger Kristofer Odö.

Om rapporten

Rapporten är skriven utifrån författarnas arbete med CAN:s webbplats för ungdomar och vuxna i ungas närhet, Drugsmart.com. Rapporten innehåller även frågor och svar kring drogsituationen i Sverige och exempel på frågor och svar från Drugsmarts anonyma frågefunktion. Rapporten innehåller även ett specialkapitel om hur tidig debut av alkohol, tobak och cannabis samvarierar med droganvändning och problem i årskurs 9. Ett avslutande kapitel beskriver Drugsmart.com, dess besökare och hur sidan används.

Rapportförfattare är CAN-medarbetarna Kristofer Odö och Birgitta Spens.

Rapporten presenteras vid en webbsändning onsdag den 12/8 kl 9.00 på CAN:s facebooksida.

Länk till facebookevenemang 

Senast reviderad: 2020-08-12

Frågor besvaras av