Rökningen har minskat kraftigt i Sverige under den senaste tioårsperioden, främst genom att andelen dagligrökare sjunkit men också för att dagligrökarna röker något färre cigaretter. Mellan 2003 och 2013 bedöms cigarettkonsumtionens nedgång vara i storleksordningen mellan 35 och 50 procent.

Det är några av slutsatserna i rapporten ”Hur mycket röker svensken – cigarettförbrukningen i siffror med fokus på 2013”, som vi presenterar idag.

Senast reviderad: 2014-12-19

Frågor besvaras av