Gatupriser avser priser vid köp av mindre mängder i konsumentledet. Grossistpriser avser priser som gäller vid försäljning av större partier.

– Vi ser inte att inflationen har påverkat priserna inom narkotikaområdet, säger Ulf Guttormsson som är avdelningschef på CAN och författare till rapporten.

Som exempel kostade ett gram kokain lika mycket 2022 som året innan i rena kronor.

I årets informationsinsamling har även frågor om narkotikaklassade läkemedel ställts. Här uppskattas det att tre fjärdedelar av läkemedlen på narkotikamarknaden är insmugglade och att resten kommer från sjuk- eller beroendevård.

– Den vanligaste förekommande läkemedelskategorin var smärtstillande och den vanligaste substansen av smärtstillande läkemedel var tramadol, säger Ulf Guttormsson.

I rapporten redovisas även priser på smugglad alkohol och tobak.

Exempel på pris

Hasch omkring 110 kronor per gram, amfetamin 200 kronor per gram, kokain 900 kronor per gram och tramadol cirka 30 kronor per tablett.

Senast reviderad: 2023-05-23

Frågor besvaras av