Resultatet är tydligt: I de grupper med personer som har mobbat är det betydligt vanligare med erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar.

”Både i gruppen ”mobbat andra” och ”mobbat andra och blivit mobbad” stack detta tydligt ut”, säger Charlotta Rehnman Wigstad, direktör på CAN.

”Det tycks vara så att det sociala livet för de som mobbar andra oftare också innehåller användning av olika substanser”.

När man tittar närmare på gruppen som enbart blivit mobbade och jämförde dem med eleverna i den gruppen som varken mobbat eller blivit mobbade, var det lika vanligt, eller till och med mindre vanligt med erfarenhet av alkohol, narkotika, tobak eller att ha spelat om pengar.

”Det här är första gången som CAN gör en fördjupad analys om mobbning och användning av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar. Vi hoppas att denna kunskap kan användas framåt för att främja hälsa och förebygga problem”, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

Budskapsfilm

Senast reviderad: 2022-10-25

Frågor besvaras av