Den minskade konsumtionen bekräftas av flera andra indikatorer på konsumtionsutvecklingen i landet.

– Vi har exempelvis sett en kraftigt minskad alkoholkonsumtion i våra skolundersökningar under en längre tid, säger Björn Trolldal som är utredare med forskningskompetens hos CAN.

Senast reviderad: 2019-09-12

Frågor besvaras av